Montagegruppen

Konstnären Vegar Moen om konst och konstruktion

2018-09-13

Vegar Moen är en norsk fotograf och konstnär bosatt i Lomma utanför Malmö. Moen och hans konstnärskollega Berit Aksnes har samarbetat med Montagegruppen vid installation av två stora offentliga verk i Norge. Nu senast vid Universitetet i Tromsö som är världens nordligast belägna universitet. 

I Tromsö är det mörkt i stort sett dygnet runt från oktober till februari. Skillnaden mellan den ljusa och den mörka perioden skapar två helt olika uttryck i ett och samma konstverk, en negativ och en positiv bild av den 22 000 gånger uppförstorade hjärnan som symboliserar vetenskap, kunskap och läkekonst.

Vegar Moen: ”Byggnaden är platsen där kloka människor ska studera och vetenskapen ska få plats, så vi började med att tänka på motsatsen och den minsta hjärnan som är flughjärnan. Flugan och flughjärnan har använts länge i forskning, många nobelpris har forskats fram just på flughjärnor genom tiderna. Den första levande varelsen i rymden var en fluga som sköts upp i en raket, så vi såg många samband mellan flughjärnan och vetenskapen.”

Vegar: ”Vi kom i kontakt med Montagegruppen när vi gjorde vårt tidigare konstprojekt Måneferd. När vi träffade Johan Fernlund som både är arkitekt och har en gedigen byggteknisk bakgrund började samarbetet falla på plats. Vi testade olika perforeringar och tjocklekar på plåt här i Malmö. Vi behövde samarbeta med någon med mycket kunskap om material och montering och som har lokaler där man kan testa sig fram.”

Johan: ”Vi började ta fram mindre provplåtar för att undersöka hålstorlekar samt plåttjocklek. Hålstorleken satte vi snabbt med hjälp av tips och råd från RMIG. Plåttjockleken blev en avvägning mellan hanterbarhet, styvhet och montagemetod. I och med att de färdiga plåtarna skulle vara tre meter långa och vi inte skulle ha tillgång till några lyftverktyg kunde de inte bli hur tjocka som helst om de skulle gå att hantera. För att bättra på styvheten samt lösa Vegars önskan om dolt montage, utan synliga skruvar, bockade vi samtliga kanter. Vi kunde då göra urtag som fungerade som”hakar” tillsammans med de specialfästen vi ritade. Vi gjorde totalt fyra mock-ups med små ändringar och justeringar i varje test tills vi var helt nöjda.”

Vilka utmaningar finns när konst möter konstruktion?

Vegar: ”Johan är väldigt viktig, eftersom han är arkitekt så har han den kunskap som behövs för att brygga mellan konstverkets idé och konstruktionen som krävs för installatiuon och montering. Vi behövde till exempel en bra lösning på skarvarna, som binder samman plåtarna. Upphängningsanordningen var också en svår nöt att knäcka i och med att vi inte ville ha några synliga skruvar. Konstverket ska ju dessutom inte bara kunna monteras, det ska också gå att demontera om det skulle behövas.

Det har varit otroligt viktigt för oss att jobba med någon som kan och känner materialen, som kan bocka och jobba med fästen och sådant som vi som konstnärer inte har kunskap om. Genom samarbetet med Johan och Montagegruppen lär vi oss hela tiden och förstår mer och mer om de tekniska möjligheterna som finns och det inspirerar oss till framtida verk.”