Montagegruppen

Hur skapar vi en bättre ljudmiljö i skolan?

2018-09-13

Visste du att konsonanterna förstärks när vi pratar i skogen? Det är konsonanterna som försvinner i dålig ljudmiljö och när bara vokalerna når fram till örat så får vi svårt att förstå vad som sägs.

Just nu uppmärksammas den dåliga akustiken i förskole- och skolmiljö i svensk media, ett stort problem för både vuxna och barn. En studie som presenterades den 25 juni på Sveriges Radio’s P1 Nyhetsmorgon visar bland annat att 7 av 10 som jobbar i förskolemiljö upplever stress relaterat till den höga ljudnivån på arbetsplatsen.

Både barnen som är i skolan för att lära och vuxna som är där för att göra ett bra jobb får problem att hantera vardagen och upplever symtom som stress och huvudvärk i dagens skolmiljö.

Vi träffade Jonas Christensson, Comforte Developer på Saint Gobain, grundare av Ljudskolan och sedan flera år tillbaka rådgivare till Montagegruppen, för att prata om lösningar på ljudproblematiken i skolan.

Jonas tar oss med ut i skogen på Hallandsåsen för att vi ska få bättre förståelse för hur bra ljud låter samt hur ljud reflekteras av ojämna ytor. Jonas menar att det är ljudet i skogen vi ska försöka återskapa i skolan.

Vad kan vi egentligen göra för att skapa bättre akustiska miljöer för elever och lärare?

Jonas Christensson: ”I bullriga rum pratar vi högre och i dämpade rum sänker vi röstnivån. Ett bra sätt att sänka ljudnivån i ett klassrum är att minimera ljudreflexerna från väggar och tak. Det är viktigt att dämpa de låga frekvenserna eftersom de har en maskerande effekt på tal. För att ge ett exempel på hur bra det kan låta i ett klassrum så är mitt tips att du tar med dig pedagoger och barn ut i skogen, där möter du en naturlig ljudmiljö som gör att både lärare och elever pratar tystare och på så sätt sänker ljudnivån dramatiskt.”

Men det mest effektiva sättet att skapa bättre ljudmiljö inne i klassrummen är genom att dämpa de lågfrekventa ljudreflexerna med tjocka, minst 40 mm tjocka absorbentplattor i tak eller/och på väggarna, då kommer man långt”

Ljudmätningar visar att hälften av Sveriges klassrum inte uppfyller Boverkets ljudkrav på god akustisk miljö. Samtidigt visar svensk forskning att en dålig ljudmiljö avsevärt försämrar elevernas studieresultat.

Jonas Christensson påpekar att vår hörsel genom evolutionen anpassats till utemiljön. När vi idag tillbringar 90% av vår tid inomhus får vi stora problem.

De negativa effekterna av skolornas dåliga ljudmiljö kan räknas i både pengar och förstörd hälsa, säger Staffan Hygge, professor inom Environmental Psychology på högskolan i Gävle. Det handlar om miljardbelopp i samhällskostnader varje år och för många innebär den dåliga ljudmiljön förstörda förutsättningar till ett bra liv genom att de inte kan ta till sig undervisningen.

Men det finns bra exempel att titta på och inspireras av. Jonas har bland annat varit involverad i att förbättra den akustiska miljön på en förskola i Förslöv. Problemet var skrikande barn och personal med huvudvärk efter en flytt till nya lokaler för förskolan Pärlan i Förslöv, men den dåliga ljudmiljön åtgärdades snabbt.( Artikel här från Skolledaren)

Vill du veta vilka lösningar som finns på marknaden för att skapa god akustisk miljö i skolor så kontakta oss på Montagegruppen. Vi brinner för att hitta de bästa lösningarna, anpassade till olika skolmiljöer. Vi har sedan många år ett djupgående samarbete med Ecophon, en av världens ledande tillverkare av ljudabsorbenter och akustikplattor, men också med andra experter och leverantörer för att lösa dina ljudproblem på bästa sätt.

Mycket nyttig information om Jonas Christenssons utforskande ljud i skola finns på Ljudskolan www.ljudskolan.se