Vi_monterar

Vi monterar

Kontor och konferens

Kontor-, mötes- och konferenslokaler behöver god akustik. Undertaket är dessutom en del av ett installationstätt byggande och ska möta estetiska och  förvaltningsfunktionella krav. Med vår erfarenhet inom kontor och konferens kan vi hjälpa våra kunder att skapa effektivare och trivsammare arbets- och mötesmiljöer.

Utbildningslokaler, skolor och daghem

Utbildningslokaler, skolor och daghem är platser där det samlas många personer samtidigt. För att behålla koncentrationen under undervisning och lek och för att möta skärpta arbetsmiljökrav behövs en god akustisk miljö. Vi installerar och renoverar undertak under perioder utan undervisning – för minska hinder i verksamheten.

Sjukhus och vårdanläggningar

I byggnader för vård är hygien och förvaltningsfunktionella krav av stor betydelse. Undertaket ska lätt kunna servas och rengöras. Vi monterar löpande undertak i merparten av Skånes sjukhus och vårdanläggningar.

Varuhus och butiker

En estetisk miljö förhöjer shopping-upplevelsen. Vi utvecklar och monterar skräddarsydda undertak till shoppingcenter och bistår ett flertal butikskedjor med rikstäckande service och montage av undertak.

Restauranger och storkök

God hygien är av största vikt i köksmiljöer. Det ska finnas möjligheter att rengöra både undertaksplattor och bärverk. I restauranger och matsalar med behov av god akustisk komfort – ofta i kombination med ett estetiskt uttryck – monterar vi en rad specialprodukter.

Industri

Vi akustikreglerar industribuller med slitstarka och tåliga produkter med mycket goda akustiska egenskaper. För viss industri gäller höga renhetskrav och vi har stor erfarenhet av montering i känsliga miljöer.

Bad och simhallar

Hög luftfuktighet ställer krav på materialets och bärverkets tålighet i en korrosiv miljö med högt slitage.

Trapphallar, entréer och gemensamhetsutrymmen

Ingen lokal är för liten eller för stor för oss. För att minska buller och täcka installationer monterar vi lämpliga produkter i entréer, trapphallar och emensamhetsutrymmen som exempelvis tvättstugor och fritidslokaler.

>