vara_kunder

Våra kunder

Under våra 25 verksamhetsår i Skåne har vi offererat och monterat undertak hos de flesta betydande beställarna. Våra kunder återkommer
gärna och vårt signum är hög servicegrad.

Fastighetsbolag

Fastighetsbolag vänder sig ofta direkt till oss för att lösa sina undertaksutmaningar. Vi tecknar gärna serviceavtal med våra kunder
som förvaltar fastigheter, för att enkelt och snabbt kunna serva och bygga om existerande installationer.

Kommuner och landsting

Vi uppfyller kraven för offentlig upphandling och levererar till Region Skåne och flera av Skånes kommuner. Vår erfarenhet av olika
miljöer och funktioner gör oss till en allsidig montör och rådgivare.

Rikstäckande byggentreprenörer

Vår storlek och kompetens gör oss till en uppskattad undertakspartner i större projekt. Våra strukturerade metoder för kalkyl,
projektering och genomförande bidrar till våra kunders framgång.

Lokalt – större och mindre byggentreprenörer

Vi har nära samarbeten med flera lokala byggentreprenörer för att på ett smidigt sätt vara en del av de team som arbetar med renovering
och tillbyggnad.

Privata företagare

Diverse privata verksamheter vänder sig direkt till oss för helhetslösningar inom undertak och akustik. Vi tar hand om hela ert undertak och i vårt stora kontaktnät finns kvalificerade el-, vvs och ventilationsentreprenörer.

>