Montagegruppen

Montering

Montagegruppen – vi monterar akustikundertak, ljudabsorbenter och specialundertak i alla miljöer

Vi vet hur man bygger, anpassar och monterar akustiktak för att ta fram den rätta ljudmiljön som våra kunder vill ha. Oavsett hur din vision ser ut kan vi ta fram en lösning och genomföra projektet. Vi kan bidra med de bästa montagen av undertak, akustikplattor, ljusinstallationer och mycket mer. Vi kan även utföra akustikreglering. Ju tidigare i ett projekt du tar kontakt med oss, desto mer kan vi hjälpa dig att nå det resultatet du vill ha.

Nybyggnation

Ska du bygga helt nytt? Vi kan hjälpa till med både ritningar, skisser och rådgivning. Dessutom kan vi komma med träffsäkra kalkyler, ett viktigt verktyg för att säkerställa att du håller din budget och inte får några överraskningar. Vår smidighet på bygget är något som alltid uppskattas av våra kunder.

Ombyggnation

Att bygga om eller förändra en lokal är inget ovanligt. Vi på Montagegruppen kan hjälpa till med mer än bara monteringen av akustikundertak. Vi river, kompletterar, bygger om och bygger nytt för att skapa ett effektivt, estetiskt och framför allt funktionellt undertak i alla möjliga miljöer. Vi åtar oss gärna utmaningar!

Servicearbeten och eftermarknad

Oavsett hur stort eller litet projektet du har finns vi alltid tillgängliga för att utföra servicearbete eller komplettering. Alla våra kunder är viktiga för oss och vi strävar alltid efter att utföra service och eftermarknadsjobb så fort som möjligt.

Projekt

Kontor och konferens

Flera arbetsplatser har behov av rum med god akustik. Det gäller inte bara i kontorslandskapet, även möteslokaler och konferenslokaler har stor nytta av kontorsakustik. Vi har gott om erfarenhet av att montera akustikundertak inom kontor och konferens som möter alla estetiska och förvaltningsfunktionella krav. Bra akustik bidrar till en bättre och trivsammare arbetsmiljö.

Utbildningslokaler, skolor och daghem

God akustik är extra viktigt på de platser där det samlas många personer för att samtala och diskutera. Utbildningslokaler, skolor och förskolor används regelbundet för undervisning av olika slag, ibland i form av lek och ibland genom lektioner och föreläsningar. När skolakustiken och förskolans akustik är god kan alla höra vad som sägs, något som även bidrar till att koncentrationsnivån håller sig jämn och hög. För att minimera störningar av den normala verksamheten kan vi utföra renovering eller installation av undertak under de perioder som lokalerna inte används. Vi ser alltid till att möta alla de hårda arbetsmiljökrav som ställs för att se till att lokalerna får en god akustisk miljö.

Sjukhus och vårdanläggningar

Inom vård och skola är kraven höga på hygien och funktionalitet. Det ska inte bara vara enkelt att utföra service på ett installerat sjukhus undertak, det ska även vara enkelt att regelbundet kunna rengöra undertaket. Vi på Montagegruppen monterar löpande undertak av olika slag på sjukhus och vårdanläggningar. Hör av dig till oss så hjälper vi dig fixa en bättre vårdakustik.

Köpcentrum, varuhus och butiker

På offentliga platser inom handel som köpcentrum, varuhus och butiker, är det väldigt viktigt att atmosfären är vacker och att samtidigt ljudnivån är så låg som möjligt. Genom att utveckla och montera kvalitativa undertak till våra kunder kan vi tillsammans skapa en behagligare och trevligare shoppingupplevelse. Vi har möjlighet att tillverka skräddarsydda undertak som passar lokalen perfekt. Förutom bygg och montering utför vi även rikstäckande service av befintliga undertak.

Projekt

Restauranger och storkök

Inom restaurangverksamheter är hygien något av det absolut viktigaste. Detta ställer givetvis höga krav på rengöringsmöjligheter av både golv, väggar och tak. Eftersom matos och damm har en förmåga att fastna överallt, gäller det att din restaurangverksamhet har praktiska undertaksskivor som är enkla att rengöra. Samtidigt ska undertaket vara stabilt och hållbart. Förutom rengöringsmöjligheter ska restaurangen även ha en bra restaurangakustik, något som skapar en behagligare miljö. Vi kan hjälpa dig med allt från planering till utförande – vi är proffs på montering av undertak och akustikplattor.

Industriakustik

Inom industri är ljudnivån ofta bullrig och hög, något som inte är bra för de anställda. Genom att akustikreglera bullret med hjälp av tåliga och beständiga produkter kan vi dämpa ljudnivån och göra den behagligare. Inom viss industri är hygienen oerhört viktig. Vi på Montagegruppen har stor erfarenhet av att arbeta i känsliga miljöer.

Bad och simhallar

På platser som simhallar är påfrestningen för väggar, tak och golv stor. I stora lokaler fyllda med vatten gäller det att bärverket är ordentligt tåligt samt att själva byggmaterialet är tåligt mot en korrosiv miljö. Vi hjälper dig med en lösning som passar.

Trapphallar, entréer och gemensamhetsutrymmen

Trapphallar, entréer och gemensamhetsutrymmen är platser som tenderar att få en mycket bullrig och hög ljudnivå med mycket akustik. Vi kan hjälpa dig reducera ljudet genom att montera lämpliga produkter som undertak eller akustikplattor. Vi kan ta fram en specialanpassad lösning för dig.

Specialprojekt och konst

Har du ett specialprojekt som du drömmer om att skapa? Vi kan hjälpa dig med diverse ljus-, ljud- och konstinstallationer inom konst montage. Just specialakustik och montering av specialanpassade lösningar, är områden som vi har mycket goda erfarenheter av. Hör av dig så kan vi hjälpa dig med rådgivning, projektering och genomförande av hela projektet.